• 22 Maart: Wereld Waterdag

22 Maart: Wereld Waterdag

22 Maart is het Wereld Waterdag. Deze dag staat in het teken van Internationale samenwerking op het gebied van water. Dagelijks sterven er teveel mensen omdat zij geen toegang hebben tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Het aanpakken van het mondiale waterproblemen is geen makkelijke taak. De mondiale waterproblemen zijn verbonden met demografische ontwikkelingen zoals voedselschaarste, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en bodemdaling. De klimaatverandering, de demografische ontwikkelingen en de economische ontwikkeling hebben tot het besef geleid dat er structureel moet worden samengewerkt om de uitdagingen aan te kunnen pakken. Samenwerken om schoon drinkwater dus geen specialiteit maar normaliteit te maken. Dit is ook het doel van Stichting Helder Water.Stichting Helder Water is opgericht in 2009 door Pascal van Nieulande. Na jaren te hebben gewerkt binnen diverse commerciële functies, gaf het behalen van alleen targets hem geen voldoening meer. "Bij toeval kwam ik in aanraking met Fair Trade koffie. Het gaf mij een goed gevoel om binnen mijn functie maatschappelijk betrokken te zijn", aldus Pascal. "Ik ben toen gaan nadenken over hoe ik hier mijn eigen invulling aan zou kunnen geven en met welk product. In de media horen en lezen we regelmatig over het schoon drinkwaterprobleem. Meer dan 1 miljard mensen in de wereld hebben geen toegang tot schoon drinkwater, een levensbehoefte die is opgenomen in één van de acht millenniumdoelen voor 2015. Water leek mij daarom het juiste product."

Stichting Helder Water verkoopt gebotteld water in o.a. de meeste Nederlandse supermarkten, waarbij met 100% van de nettowinst schoon drinkwater wordt gerealiseerd voor mensen in ontwikkelingslanden. De gehele nettowinst van de verkoop van het water wordt geïnvesteerd in de aanleg van waterputten in landen waar dat het hardst nodig is. De stichting werkt volledig transparant en biedt inzicht in alle uitgaven, zoals salarissen van medewerkers en overige kosten.  Bij Landgoed de Horst wordt ook Helder Water verkocht. Dit product sluit feilloos aan bij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waar Landgoed de Horst naar streeft. Door Helder Water in ons assortiment op te nemen dragen wij als organisatie, maar ook jij als gast bij aan het verbeteren van het huidige waterprobleem. Meer weten over Stichting Helder Water of Wereldwaterdag? Kijk dan nu hier: http://www.stichtinghelderwater.nl/ http://www.wereld-water-dag.nl/