• Een plek voor het nieuwe leren

Een plek voor het nieuwe leren

Het nieuwe leren is niet één ding maar een paraplubegrip. Dat zie je al aan de vele termen die er voor in omloop zijn: zelfstandig leren, zinvol leren, geïnspireerd leren, zelfverantwoordelijk leren, levensecht leren, coöperatief leren, sociaal leren, competentiegericht leren, participerend leren, natuurlijk leren, etc. Gelukkig zijn deze begrippen te ordenen in twee grote clusters: actief leren en authentiek leren.

Wat is er mis met het oude leren?
Het nieuwe leren suggereert dat er wat mis is met het oude leren. Misschien is dat gedeeltelijk het geval. Van het oude leren wordt gezegd dat iedereen los van zijn of haar aanleg hetzelfde leerpad moet doorlopen. Dat zo geen rekening gehouden wordt met hoe mensen op verschillende manieren leren (4 typen)  en dat ieders unieke talent niet voldoende ontwikkeld wordt en in sommige gevallen zelfs afgeleerd wordt. Dit alles werkt demotiverend zodat mensen niet meer hun eigen nieuwsgierigheid gaan volgen en dus niet meer uit enthousiasme dieper of verder gaan leren.

Continu ontdekken en uitproberen
Daar tegenover dus het nieuwe leren. Dat is eigenlijk het doortrekken van de oorspronkelijke aanleg van het jonge kind ‘continu ontdekken en uitproberen’, naar onderwijs en het bedrijfsleven. Je bevordert dan dat leren actiever wordt met meer eigen betrokkenheid om kennis op te bouwen. Daarnaast sluit je aan bij de (authentieke) wensen en behoeften van mensen, ook door levensechte (authentieke) leeromgevingen te creëren.

Leren gebeurt door interactie
Denk- en leerprocessen spelen zich niet puur af in het hoofd, maar verlopen in voortdurende interactie met de omgeving. De dialoog speelt daarin een belangrijke rol. In een samenleving kunnen mensen met elkaar communiceren omdat ze tot op zekere hoogte  dezelfde betekenissen hanteren. Dit proces van samen de werkelijkheid betekenis geven (co-constructie) vormt een belangrijk aangrijpingspunt voor het organiseren van leerprocessen. 

Hoe bevorder je het leerproces?
Door situaties te creëren waarbij als het ware vooruitgelopen wordt op inzichten van leerlingen en deelnemers en waarbij verschillende invalshoeken aan de orde komen, kan het proces van begripsvorming  geïntensiveerd worden. Mededeelnemers spelen een belangrijke rol in dat proces. Leren is dus een individueel én een sociaal proces.

Ons Theater Maitland: zeer moderne multifunctionele ruimte
Landgoed de Horst faciliteert een leeromgeving waar actief  en authentiek leren centraal staat. Dit doen wij door een vitaal voedingsconcept, veel moderne kunst in de leeromgeving, en de overweldigende aanwezigheid van de natuur. Uit ervaring weten wij dat dit alles aanzet tot anders denken en doen. Daarnaast speelt ook de architectuur een rol. Ons Theater Maitland is een prachtig voorbeeld van een aanpasbare en activerende leeromgeving. Het is een ronde zaal, schuin verzonken in de grond, die door schuifwanden groter en kleiner gemaakt kan worden. Door de vele glaswanden voel je je onderdeel van de natuur. Je kunt er lezingen en presentaties houden voor 200 mensen en daarna de omgeving ‘openen’ en omtoveren tot een playground van subgroepen. In de zomer kun je ook gebruikmaken van de buitenruimte: het schuine dak en het grasveld er omheen.

Wees welkom voor een rondleiding in Theater Maitland of onze andere leergebouwen voor jouw congres, vergadering of leerevenement! Bel voor een vrijblijvende afspraak met onze reserveringsadviseurs op 0343 55 61 79 of bekijk onze arrangementen.