• Werkzaamheden Landgoed de Horst

Werkzaamheden Landgoed de Horst

Tijdens de mei vakantie (week 19 en 20) vinden er op Landgoed de Horst verschillende werkzaamheden plaats.

In gebouw Banning worden de slaapkamers gefaseerd gerenoveerd. In de meivakantie vindt de renovatie van 5 slaapkamers plaats volgens het Kamer-Koffer-Kunst-Project. Na deze renovatie zijn er 16 slaapkamers gerenoveerd. Meer informatie over het Kamer-Koffer-Kunst-Project.

Ook starten we met de renovatie van de gevels van het landhuis oost (entree) en zuid (serre) zijde. Leidraad in herstel en kwaliteit is de rapportage van de Rijks Monumentenwacht, die ook eisen stelt aan de te verwerken materialen. Op woensdag 29 april worden steigers geplaatst. De werken duren tot en met 15 mei. In principe zijn de lounge van het landhuis en de ruimten aan de westgevel te gebruiken. Op momenten kan er, met name buiten, overlast zijn i.v.m. timmer- schuur- en lood-klop werk (lood wordt met houten loodklopper in model gebracht).

De renovatie van de gevels omvat globaal;
- herstel dakkappellen, lood-schilderwerk en herstel houten zijwangen
- volledige vernieuwing dakgoten incl. uitlopen hemelwater - zinken regenpijpen
- volledig schilderwerk
- volledig sauswerk
- restauratie grenen vensterbanken, uitvullen en vlies
- herstel kozijnen en schilderwerk in de koekoek van de kelder
- vervangen muisroosters
- herstel schoorstenen en balustrade dak