Ons verhaal

"Ons verhaal, onze kernwaarden, ons DNA."

Ons verhaal

Alle collega's van Landgoed de Horst en de Baak Seaside hebben gezamenlijk meegeschreven aan een corporate story. Daar zijn we trots op. Het is een verhaal geworden waarin we vertellen waarin wij uniek zijn en waarom wij allen met veel plezier elke dag aan het werk gaan. In het verhaal komen onze belangrijkste kernwaarden terug, te weten: gastvrijheid, ondernemerschap, duurzaamheid, leiderschap, vitaliteit en geluk.

Gastvrijheid

Gastvrijheid komt uit het hart en bestaat bij de gratie van oprechtheid en eerlijkheid. Als het er niet in zit, komt het er maar moeilijk uit. Maar een klein beetje gevoel voor gastvrijheid is al genoeg om het te stimuleren en te laten groeien. Voor ons is gastvrijheid het managen van de juiste verwachtingen, wensen en behoeften van de gast. Sterker nog, bij óns worden deze zelfs overtroffen. Niets is te gek, is ons motto. Wij doen het gewoon. Want wij zetten de gast centraal. Dat doen we door enthousiasme, passie en liefde voor ons vak uit te stralen. Dit werkt besmettelijk. Wij behandelen onze gasten zoals wij zelf ook behandeld willen worden. Daarbij houden wij natuurlijk wel rekening met persoonlijke verschillen. Iedereen is anders, maar iedereen is gelijk bij Baak Hospitality.

Duurzaamheid

Bij Baak Hospitality kiezen wij voor verantwoorde producten en volgen wij duurzame werkwijzen. Dit alles met een positieve inzet die onderdeel is van onze uitstraling naar buiten. De Golden Green Key die wij vergaard hebben, is hiervan het bewijs. Onze inkoop heeft voornamelijk een biologische inslag en voor de inrichting van onze leerruimtes gebruiken we natuurlijke of gerecyclede materialen . Daarnaast gaan we zuinig om met energie. Wij handhaven deze duurzaamheid door iedereen bij dit proces te betrekken. Hierdoor kijken we samen met onze gasten naar de toekomst en dragen wij bij aan een betere wereld.

Leiderschap

Baak Hospitality investeert goed in zijn personeel. Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om talenten te ontwikkelen en deze toe te passen in de werksituatie. Dit wordt gedaan door het aanbieden van opleidingen. Door ons blijvend te ontwikkelen zijn we beter in staat om met veranderingen om te gaan. Waardevolle begrippen zijn voor ons: vrijheid, verantwoordelijkheid en plezier. Vrijheid om te denken en te doen, verantwoordelijkheid waar dat moet en plezier waar dat kan. Dit wordt als zeer belangrijk ervaren bij de afdeling Hospitality. Deze energie zullen wij overbrengen, waarmee wij hopen dat deze overgenomen wordt en verspreid.

Ondernemerschap

Wij uiten ons ondernemerschap, door onze organisatie waar nodig aan te passen, om aan de veranderende verwachtingen en wensen van onze gast te voldoen. Want wij willen graag dat onze deelnemers zich zo gelukkig voelen bij ons, dat zij graag terugkomen. Goede ervaringen worden doorverteld. Hierdoor hopen we dat we weer nieuwe deelnemers mogen verwelkomen.

Vitaliteit

Baak Hospitality hecht grote waarde aan vitaliteit. Een belangrijke pijler hierbij is de daad bij het woord voegen. Je kunt niet pretenderen vitaal te zijn als organisatie en als medewerker af laten weten. Vitaliteit kan van toepassing zijn op uw lichaam, uw geest en uw organisatie. Het gaat niet alleen om goed slapen, eten en genoeg sporten, het gaat er óók om dat wij bij de Baak Hospitality met plezier werken en er voor 100% achter staan óm hier te werken. Hierdoor bewegen we gemakkelijk mee in de organisatie. Wij hopen dat we deze vitaliteit ook bij onze gasten kunnen overbrengen en zij hiervan in hun persoonlijke leven de vruchten van mogen plukken.

Geluk

Geluk binnen Baak Hospitality werkt binnen een visuele cirkel van: wijzelf – het team – de gast. Het maakt niet uit waar u in deze cirkel instapt, alles is mogelijk. We zijn blij om deel uit te maken van het team van de Baak. Samen proberen we er het beste van te maken voor de gast, maar ook zeker voor onszelf. Door goed te luisteren naar elkaar en kennis en gevoel te delen, iedereen te helpen en altijd klaar voor de ander te staan, zijn we een sterk team. Hierdoor werken we al lange tijd met elkaar en zeker met veel plezier, wat bijdraagt aan ons geluk tijdens een groot deel van de week. Wij hopen dat wij hierdoor ook dit geluk op onze deelnemers kunnen overbrengen, zodat zij dit ook weer kunnen meenemen in hun verdere leven. Daarnaast worden wij altijd in de gelegenheid gesteld om onszelf te zijn, waardoor wij oprecht overkomen op onze gasten. What you see is what you get.