• Geschiedenis

    De rijke historie van het landgoed

Dynamisch en inspirerend sinds 1835

De rijke historie van Landgoed de Horst gaat terug tot 1835. Een rentenier uit Zeist kocht een oude boerderij met omliggend land. Hij liet op het terrein een langgerekt herenhuis bouwen. Nadat het landgoed verschillende keren van eigenaar was gewisseld, kwam het na de Tweede Wereldoorlog in handen van Stichting Kerk en Wereld. Deze deed het in april 2001 over aan de Baak.
De Baak stichtte op deze bijzondere locatie een kennisdorp waar leren en werken in een inspirerende, kunstzinnige en natuurrijke omgeving centraal staan. Het oorspronkelijke landhuis werd in ere hersteld en is nu dé ontmoetingsplaats van Landgoed de Horst.

 

1911

Citaat uit de verkoop-informatie van het landgoed

“Eene kapitale Heerenhuizing benevens Koetshuis, paardenstal en woning, nog eene mangelkamer thans tot paardenstal ingericht, alsmede een schaapshok en verdere getimmerten, voorts wandeldreven, moestuin, boomgaard, bouwland, te zamen eene uitgestrektheid hebbende van 74 roeden…”